Boglas A/S


Tilbagemelding fra Boglas A/S:

Med henvisning til tidligere leverancer i foråret 2012 af LED-lysrør til Boglas A/S, bekræftes leveringen af LED-lysrør til hele virksomheden. De monterede rør leverer den forventede belysning. Vi har endnu ikke dokumenteret den energigevinst, der opnås med LED-rørerne, men forventer besparelser i en størrelsesorden, som kan forrente og afskrive investeringen i løbet af maksimalt 3 år.

Forud for beslutningen om indkøb af LED-rør til virksomheden var Boglas A/S i dialog med flere mulige leverandører, og havde i denne del af fasen en meget konstruktiv dialog med CO2LIGHT A/S, hvor blandt andet prøverør blev leveret og opsat uden beregning. Selskabskonstruktionen for CO2LIGHT og den garanti, der ydes på produkterne, var de væsentligste parametre for valget af leverandør.

CO2LIGHT A/S har i den samlede leverance også leveret rør til HF opkoblede armaturer i vort kontorlandskab.
I den forbindelse var der tilsyneladende sket en misforståelse, idet rørene ikke kunne fungere med en HF-spole. CO2LIGHT A/S sørgede derfor for ombygning af armaturerne uden beregning eller ulemper for Boglas A/S.

Med ovenstående erfaringer i samarbejdet med CO2LIGHT A/S, kan vi varmt anbefale CO2LIGHT A/S som leverandør af LED-lysrør.

Med venlig hilsen

Tom Byg